Wat doet de VVJS?

IWA2012

De VVJS behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven in de jacht- en schietsportbranche door:

  • de leden te adviseren en bij te staan bij problemen en conflicten;
  • interne communicatie te verzorgen met de leden;
  • externe communicatie met het publiek en de media om zodoende een positief beeld te geven van de branche;
  • onderhouden van contacten met overheden zoals politie, douane en ministeries over kwesties aangaande wet- en regelgeving;
  • de vinger aan de pols houden betreffende internationale ontwikkelingen in de wet- en regelgeving;
  • overleg met vertegenwoordigende organisaties in de jacht- en schietsport over gemeenschappelijke belangen;
  • bewaken van de kwaliteit van de vakopleiding en waar nodig deze te actualiseren;
  • zorgen voor examinatoren bij het wettelijk voorgeschreven vakexamen wapenhandel.