Nieuwe vuurwapenregistratie

Op 9 december 2014 kwam het groot in het nieuws: de overheid faalt in de controle op het vergunningstelsel van vuurwapens in ons land. Helaas was de aanleiding voor deze constatering het drama Alphen aan de Rijn.

Al jarenlang loopt de branchevereniging van jacht en schietsport tegen de onvolkomenheden van het Nederlandse vuurwapen registratiesysteem aan. Daarom is de VVJS een jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van een landelijk wapenregistratiesysteem. De vuurwapen- en munitiestromen moeten actueel en up-to-date zijn. Een betaalbaar, veilig en transparant landelijk registratiesysteem voor legaal wapenbezit is hard nodig.

Een goede registratie geeft de overheid en samenleving een direct inzicht in de wapen- en munitiestromen, zoals ook als Europese eis wordt gesteld. Voor de wetshandhaver, wapenhandelaar en wapenbezitter betekent een goede registratie minder onnodige administratie en kosten.

Een nieuw Vuurwapen- en munitieregistratie systeem

De VVJS wil een vuurwapen databank waar alle in omloop zijnde vuurwapens in Nederland zijn geregistreerd. Ook alle door de politie gescreende verlofhouders staan daarin. Bij uitgifte van een wapen door de wapenhandelaar wordt een vergunninghouder gekoppeld aan een geregistreerd wapen. Andersom kan de wapenhandelaar een wapen ook weer  innemen en de registratie ontkoppelen. Ditzelfde kan bij de aankoop en verkoop tussen twee vuurwapenbezitters onderling, hetgeen dan bij de bevoegde wapenhandel gebeurt. De registratie van munitieoverdracht kan op dezelfde wijze gebeuren. Voordelen:

 • de politie blijft de jachtaktes en wapenvergunningen uitgeven en beheren;
 • feitelijke administratieve handeling van het bij- en afschrijven van wapens en munitie op de vergunning gebeurt bij de wapenhandel;
 • aan de registratie van wapens wordt een keuring gekoppeld door de wapenhandelaar, die de technische staat van het wapen controleert;
 • bij de aflevering van munitie is er een automatische controle van kaliber en aantal (bijv. maximum aantal in een vastgesteld tijdvak).

Bovenstaande betekent een enorme administratieve ontlasting van de politietaken. Als de registratie wordt verzorgd door de wapenhandel kan de politie zich in hoofdzaak bezighouden met handhaving & uitvoering d.m.v. jaarlijkse controles.

Voordelen voor de overheid:

 • ontlasting van de bureaus die belast zijn met wapenregistratie;
 • minder administratieve rompslomp;
 • direct overzicht op het wapenbezit;
 • directe controle op de overdracht van wapens en munitie door toestaan of blokkeren van de wapenvergunning;
 • transparant inzicht op munitie- en componentenstromen;
 • geen werkzaamheden meer m.b.t. overschrijven en schouwing van wapens;
 • de politie kan zich bezighouden met handhaving & uitvoering d.m.v. jaarlijkse controles m.m.v. de wijkagent voor ‘sociale controle’;
 • eenvoudige controle van verlofhouders;
 • specialisten (wapenhandel) voeren de wapengegevens in het systeem, betere en overzichtelijker registratie;
 • politieambtenaren kunnen meer tijd vrijmaken voor toezicht & handhaving.

Voordeel voor de wapenhandel:

 • directe uitlevering van verkochte WWM goederen (nu soms maanden wachten);
 • geen omslachtige registers meer bij hoeven te houden;
 • keuring bij verkoop door particulieren.

Voordeel voor de vergunninghouder:

 • directe aanschaf en inlevering van wapens bij de wapenhandelaar;
 • niet meer eindeloos heen en weer te rijden met afgiftepapieren en vrijwaringsbewijzen;
 • geen snipperdagen hoeven nemen om een wapen op akte c.q. vergunning te krijgen en/of af te schrijven.

Dat bovenstaand goed en veilig hanteerbaar is, wordt aangetoond door onze oosterburen: in Duitsland werkt men al jaren volgens een soortgelijke registratie.

De VVJS kan zo’n vuurwapen registratiesysteem aanbieden in samenwerking met een gerenommeerd en vertrouwd automatiseringsbedrijf dat door de overheid geaccepteerd is voor wettelijke registraties. Op korte termijn en zeer betaalbaar.

De VVJS pleit voor invoering van een overzichtelijk en snel te controleren registratiesysteem van wapens en munitie. Daarmee wordt de overheid beter in staat gesteld om zich bezig te houden met handhaving en controle.